KK20

Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ!
Sao còn muốn lên tận trời xanh?

Mar 7
Thương vợ!

Thương vợ!


Jul 10

Thế sự đua nhau nói tỉnh say

Biết ai là tỉnh biết ai say

Say cùng thơ rượu là say tỉnh

Tỉnh để bon chen ấy tỉnh - Say

Mấy kẻ nên say đều có tỉnh

Làm người có tỉnh mới nên say

Cái say ai cũng biết say là thế

Mới biết trần gian kẻ tỉnh - say


Thế sự đua nhau nói Dại - Khôn

Biết rằng ai dại biết ai khôn

Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao

Thu ăn măng trúc - Đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.

Rượu đến gốc cây ta cứ nhấp

Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao!!!!!

Thơ say - Nhiều tác giả

May 22

aprilraven:


Photos: Annular Solar Eclipse of May 20, 2012 by SPACE.com Staff


Mar 22

(via hungheroic)Feb 14
Page 1 of 131